LOTARÍA DE NADAL

  

       O Grupo de Montaña "Pena Tallada" agasalla a cada socio e socia con 50 ctms.

de euro na Lotaría de Nadal no nº 38.162

ELECCIÓNS XUNTA DIRECTIVA

 

CALENDARIO ELECTORAL

 

Asemblea Xeral Extraordinaria: 18 de novembro

Publicación do Censo Electoral: 19 de novembro

Presentación de Candidaturas: do 27 de novembro a 11 de decembro

Proclamación de candidaturas: 12 de decembro

Impugnacións: 13 e 14 de decembro

Proclamación definitiva de candidaturas: 15 de decembro

Votacións: 23 de decembro

Proclamación da nova Xunta Directiva: 26 de decembro

 

Información sobre a Normativa Electoral