PRÓXIMA ACTIVIDADE

 

 

Serra do Xistral - Rego dos Coruxos

 

 

     DÍA: 17 xullo

     H. SAÍDA: 08:00 h

 

Normas COVID para viaxar en autobús

 

     É obrigatorio o uso da máscara no transporte público tanto dentro do vehículo como nas estacións paradas ou pasillos.

     Mantén as normas de hixiene respiratoria.

     Evita no posible falar con outros usuarios ou por teléfono.

     Non consumas alimentos nin bebidas.

VAL DE IRATI

7 a 11 de agosto

 

Día 7: Porto de Lizárraga - ermida de San Adrián 

Día 7: Bakaiku - ermida de S. Adrián - Porto de Lizárraga

Día 8: Bosque de Zabaleta - Encoro de Irabia

Día 9: Pasarela de Holtzarté - Canón de Holhadibia (Francia)

Día 10: De Orbaiceta a Roncesvalles

Día 11: Fervenzas de Altube

Aloxamento no Alberque del Pirineo

Con antelación, enviaremos información detallada  a todas as persoas que estén anotadas