ACTIVIDADES DE MONTAÑA

 

Pico Moro e Pico Cerroso

Peña Corada

 

Lugar: Sabero e Cistierna (León)

Data: 3 e 4 de xuño

 

PRÓXIMA ACTIVIDADE DE PENA TALLADA

 

Fin de semana no Valle de Cabuérniga

 

Lugar: Ruente - Cabuérniga - Los Tojos (Cantabria)

Data: 17/18 de xuño

H. saída: 07:00 h

 Roteiros

De Lebeña a Cicera polo camiño de Stº Toribio

De Lebeña a Cicera pola Braña de Los Tojos

Los Puertos de Sejos